item2
Voor wie

Woont u zelfstandig en alleen maar vindt u dit steeds moeilijker worden?
Zijn er problemen met het geheugen en wordt u erg vergeetachtig? Lukt het u steeds minder goed om de dagelijkse praktische zaken, activiteiten en afspraken te onthouden en te volbrengen? Wilt u meer regelmaat en houvast maar wel de baas blijven over uw eigen leven? Door regelmatig een vast en vertrouwd persoon bij u thuis te laten komen die oog en oor heeft voor uw behoeften, die u helpt met het plannen van praktische zaken, activiteiten en afspraken en die u ondersteunt in het onderhouden van uw sociale contacten, zult u langer en beter zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Zorgt u voor iemand met dementie of een vermoeden hiervan?
Vindt u het moeilijk om met deze ziekte en de veranderingen in de persoon en het gedrag om te gaan? Leven met en zorgen voor een dementerende partner of ouder is sociaal, emotioneel en psychisch erg zwaar. Veel mantelzorgers raken overbelast door deze complexe zorgtaak. Merkt u dat de zorg voor uw partner of ouder te zwaar wordt? Wilt u hierbij hulp krijgen maar wel zelf de regie in handen blijven houden? Overweeg dan om een geduldig en deskundig ondersteuner in te schakelen die u kan helpen om de zorg zo goed mogelijk te geven en zolang mogelijk vol te houden.

Thuiszorgorganisaties, dagopvang en zorginstellingen hebben soms psychogeriatrische cliënten waarbij de omgang en zorg zeer moeizaam verloopt vanwege zogenaamd probleemgedrag. Het verzorgingsteam heeft vaak al langere tijd verschillende aanpakken uitgeprobeerd om de zorg beter te laten verlopen, helaas zonder succes. Door middel van een kort traject Video Interactie Begeleiding (VIB) kan de onderlinge communicatie en interactie verbeterd worden. Zie voor meer informatie kopje Hulpaanbod.

In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kan besproken worden waar u tegen aanloopt, wat precies uw hulpvraag is en of er criteria zijn voor het aanvragen van een indicatie voor deze vorm van begeleiding.